Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ALKOS.COM.pl

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO informujemy, że nasza strona podlega następującej polityce prywatności:

1. Postanowienia ogólne

 

2. Strony i przedmiot sprzedaży

 

3. Rejestracja

 

4. Składanie zamówień

 

5. Ceny

 

6. Formy płatności

 

7. Czas realizacji zamówień

 

8. Odstąpienie od Umowy i zwrot Towaru

 

9. Odpowiedzialność Usługodawcy za Towar z tytułu gwarancji

 

10. Dane Użytkownika

 

11. Newsletter

 

13. Przechowywanie i administrowanie danymi osobowymi,

14. Postanowienia końcowe